Raimo Tohni, Löyä

Tohnin tila on Maito Suomen maidontuottaja ja lypsykarjaa on 60. Viljelemme
nurmea 60 hehtaarin pelloilla.
search