banner 728
banner 320


Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, Palvelun sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia.

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuus tehdä muutoksia, lisätä, tarkastaa ja poistaa Palvelussa olevaa materiaalia riippumatta siitä ovatko ne Palveluntarjoajan itsenäisiä tai kolmannen osapuolen palveluun toimittamia. Palveluntarjoaja ei vastaa niiden sivujen sisällöstä tai niistä palveluista, joihin Palvelusta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Palveluntarjoajan toimesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevien tietojen sisällöstä, tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta, esiintyvistä virheistä eikä niiden seurauksista. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu on Käyttäjän käytössä keskeytyksettä. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palvelun käytöstä toisille osapuolille mahdollisesti aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluhakemistossa ja palvelun sivuilla olevan tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen, jakelu tai varastointi ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallettaa tietokoneelleen ja matkapuhelimeensa henkilökohtaiseen käyttöön tietoja, sivuja tai otteita sivuista. Palveluntarjoaja kieltää palvelujensa käyttämisen lainvastaisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin kuten esimerkiksi roskapostin, ketjukirjeiden, viestien, sähköpostimassalähetysten (spamming) lähettämiseen tai muihin vastaaviin monistamistarkoituksiin.

Palveluntarjoaja pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan lieventämään mahdollisten tietoliikennehäiriöiden aiheuttamia seurauksia, mutta ei vastaa Palveluntarjoajasta riippumattomista tietoliikennehäiriöistä tai muista katkoksista eikä näiden seurauksista. Mahdolliset huoltokatkokset pyritään ajoittamaan siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä Palvelun käyttäjille.