Lastensuojeluyksikkö Pihapuu Ky, Kauhava


Pihapuu on lastensuojeluyksikkö, joka tarjoaa kodinomaista asumista
kymmenelle alle 18-vuotiaalle, huostaan otetulle tai avohuollon tukitoimin
sijoitetulle lapselle ja nuorelle.

Tavoitteemme on antaa lapselle mahdollisuus irrottautua hänen kasvuaan ja
kehitystään vahingoittavista elinolosuhteista ja tarjota niiden tilalle
uusi,
hänen kokonaiskehitystään eheyttävä kasvuympäristö.

Henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, mm.
sosionomeista, sairaanhoitajista, perushoitajista ja
lastentarhanopettajista. Heidän
koulutuspohjansa mahdollistaa eri alojen tietämyksen yhdistämisen
monipuoliseksi kokonaisuudeksi.

Yhteisöhoito ja -kasvatus Perhekoti Pihapuussa on osallistuvaa elämistä
perhekotiyhteisössä. Pienin askelin lapsia kannustetaan omatoimisuuteen ja
vastuunottamiseen omista ja yhteisistä asioista. Yrittämisten ja
onnistumisten
kautta tuetaan lasten tasapainoista kasvua ja kehitystä kohti vastuullista
aikuisuutta.

Pihapuu tarjoaa palveluita myös koko perheelle. Tarjoamme perhekuntoutus- ja
vanhemmuuden arviointijaksoja sekä äkillisissä kriisitilanteissa
turvakotityyppistä palvelua. Meille voi sijoittaa vauvaikäisiä. Tilat
soveltuvat hyvin
myös valvottujen tapaamisten suorittamiseen.
search