banner 728
banner 320

Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys, Helsinki

Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys:n toimiala on Lasten päiväkodit ja toimipisteemme sijaitsee osoitteessa Kaarelankuja 4, 00430 HELSINKI. Tavoitatte meidät parhaiten puhelimitse numerosta 09-531165 tai sähköpostitse osoitteesta kalinka@saunalahti.fi . Lisätietoja toiminnastamme ja tarjoamistamme palveluista löydätte myös verkkosivultamme osoitteesta www.kalinka.org Yrityksemme Y-tunnus on 0821872-5. Katso tarkempi sijaintimme oheiselta kartalta, tai tee reittihaku suoraan käyntiosoitteeseemme: Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys, Kaarelankuja 4, 00430 HELSINKI

placeYhteystiedot

Käyntiosoite

Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys
Kaarelankuja 4, 00430 HELSINKI

Postiosoite

Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys
Kaarelankuja 4, 00430 HELSINKI

Internet

www.kalinka.org

Sähköposti


Puhelin

09-531165

Faksi

09-531165

businessPerustiedot

Y-tunnus

0821872-5

Toiminnan kuvaus

Päiväkotitoiminta

Virallinen toimiala

Lasten päiväkodit

insert_chartTaloustiedot

Virallinen toiminimi

Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys

PÄIVÄKOTI KALINKA

Venäjänkielinen päiväkoti Kalinka on Suomalais-venäläisen koulun
kannatusyhdistys ry:n perustama ja ylläpitämä yksityinen päiväkoti
Helsingissä. Kalinka
on suunniteltu ja rakennettu uuden vuosituhannen päiväkodiksi suomalaisille,
venäläisille ja kaksikielisille perheille.

Kalinkassa kohtaa kaksi kieltä ja kulttuuria. Kalinkan toiminta vastaa
suomalaisen yhteiskunnan muuttuviin sosiaali ja koulutuspoliittisiin
tarpeisiin ja
heijastelee uusia tarpeita kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa ja
opetuksessa.
Toiminnan tavoitteista
Kalinkassa kehitetty kielileikkimenetelmä on tehokas ja hauska
päiväkoti-ikäisille lapsille suunniteltu kielenoppimismuoto. Varsinaisten
suunniteltujen
ja ohjattujen kielenoppimistuokioiden lisäksi päiväkodissa tehdään monista
päivittäisistä käytännön tilanteista osittain tai kokonaan venäjänkielisiä.
Suomen kielen oppimisella ja vahvistamisella on keskeinen sija Kalinkassa.
Venäjänkielisten perheiden lapsille Kalinka tarjoaa pehmeän laskun
suomalaiseen
yhteiskuntaan.

Kasvatus ja opetus tapahtuvat lapsen yksilöllisten tarpeiden ja
kiinnostuksen pohjalta. Päiväkodin toiminnan suunnittelussa on otettu
huomioon lapsen
oma aktiivisuus ja sen kautta tapahtuva kehitys sekä elämysten kokeminen
yhdessä muiden lasten kanssa. Yksilöllistä oppimista mahdollistavat uudet
menetelmät varhaiskasvatuksessa, pienryhmät ja projektityöskentely sekä
lisääntyvä
tietokoneen käyttö. Tapakulttuuri ja kansainvälisyys kuuluvat Kalinkan
arkeen
siinä missä juhlat ja erilaiset tapahtumatkin.

Kalinka on neliryhmäinen kunnallisiin päiväkoteihin rinnastettu päiväkoti.
Jokaisessa lapsiryhmässä työskentelee suomenkielinen, kaksikielinen ja
venäjää
äidinkielenään puhuva kasvattaja. Tällä vaikutetaan kielen perusteiden sekä
oikean ääntämisen ja intonaation oppimiseen.
Päiväkodin puitteista
Liimapuupalkkien käyttäminen kantavina rakenteina ja sisäparvien käyttö
mahdollisti sen, että päiväkodin leikkihuoneet sekä rakennuksen sisäosa
kohoavat
sirosti yksikerroksisen rakennuksen kattotasosta. Elementtirakenteisen
puutalon ulkoverhous on vaaleaksi maalattua vaakalaudoitusta, vuorilaudat
puhtaanvalkeita, ikkunat moniruutuisia. Sisustuksessa ja kalusteissa on
käytetty
puuta, luonnonmateriaaleja ja vaaleita lämpimiä värejä.

Yhteystiedot:
-päiväkodin johtaja Merja Värtö 09-531165

PÄIVÄKOTI TEREMOK
Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys perusti Vantaan venäjänkielisen
päiväkoti Teremokin vuonna 1988. Hakunilassa toimiva Teremok oli
pääkaupunkiseudun ensimmäinen venäjänkieleen painottuva päiväkoti.

Teremokissa toimii yksi 3-6 vuotiaiden lasten ryhmä, jossa lähes kaikki
päivähoitopaikat ovat kokopäiväisiä. Yksiryhmäisenä päiväkodin toiminta on
kodikasta ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioonottavaa.
Vantaan kaupunki tukee kannatusyhdistyksen ylläpitämän kielipäiväkoti
Teremokin toimintaa ostamalla sen hoitopaikkoja vallitsevan tarpeen mukaan.
Päiväkoti Teremokissa toimitaan kahdella kielellä. Venäjän kieli on mukana
kaikissa lasten päivittäisissä toiminnoissa.
Kielen kehitystä vahvistetaan käyttäen tukena kielileikkimenetelmää. Sen
tarkoituksena on laulujen, lorujen, satujen, leikkien ja muiden
päivittäisten
harjoitusten avulla luoda lapselle vieraan kielen perussanasto. Päiväkodissa
annetaan myös koulua edeltävää esiopetusta lasten yksilölliset tarpeet ja
valmiudet huomioonottaen. Teremokissa saatua venäjän kielen taitoa on
mahdollista
hyödyntää myöhemmissä kieliopinnoissa. Yhä useammissa peruskouluissa on
mahdollista opiskella venäjää. Pääkaupunkiseudulla toimii myös
Suomalais-venäläinen koulu.

Päiväkodissa opetettavan venäjän kielen ja sen rinnalla säilytettävän suomen
kielen johdosta päiväkoti palvelee erinomaisesti suomen ja kaksikielisiä
perheitä. Yksilöllisen opetusmenetelmän ansiosta tulokset kielten
oppimisessa
ovat hyviä lähes poikkeuksetta kaikilla lapsilla.

Henkilökuntaan kuuluvat:
päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja (suomenkielinen)
lastentarhanopettaja (venäjän-/suomenkielinen)
lastenhoitaja (venäjänkielinen)
keittäjä (suomenkielinen)
Päiväkodin päivittäinen toiminta-aika on 6.30 17.00.
Yhteystiedot:
-Päiväkodin johtaja Sini Viitala 09-8781660

PÄIVÄKOTI MATRJOSHKA

Uusi suomalais-venäläinen Matrjoshka-päiväkoti on aloittanut toimintansa
Martinlaaksossa vuoden 2002 elokuun alussa.
Päiväkodissa käytetään kielileikkimenetelmää. Suomen ja venäjän kieltä
käytetään rinnakkain paitsi opetustuokioiden aikana myös kaikessa
päivittäisessä
toiminnassa. Kieltä opitaan leikkien, laulujen, lorujen ja satujen avulla.
Henkilökunta muodostuu suomenkielisistä, venäjänkielisistä ja
kaksikielisistä
alan ammattilaisista. He käyttävät lasten kanssa puhuessaan pääsääntöisesti
omaa äidinkieltään, jotta lapset saisivat mahdollisimman oikean ääntämis ja
intonaatiomallin.
Päiväkoti Matrjoshkan paikoista on tehty ostopalvelusopimus Vantaan
kaupungin kanssa. Lapset valitaan yhteistyössä kaupungin kanssa. Etusijalla
ovat
vantaalaiset lapset. Päivähoitomaksu on sama kuin kaupungin päiväkodeissa.

Yhteystiedot:
-Päiväkodin johtaja Jaana Teräväinen 09-8787330

KIELILEIKKIMENETELMÄ
Osa päiväkoteihimme tulevista lapsista puhuu äidinkielenään suomea. He
opettelevat päiväkodissa venäjän kieltä vieraana kielenä ja samanaikaisesti
heidän
äidinkielensä kehittymistä tuetaan. Osa lapsista on venäjänkielisiä. Näiden
lasten äidinkielen taito säilyy ja kehittyy kanssakäymisessä muiden
venäjänkielisten lasten ja venäjänkielisten kasvattajien kanssa.
Venäjänkieliset
lapset oppivat suomea ollessaan päivittäisessä kanssakäymisessä päiväkodin
suomenkielisten lasten ja kasvatushenkilöstön kanssa. Kolmas päiväkoteihimme
tulevien ryhmä on kaksikieliset lapset, joilla molemmat kielet ovat joko
yhtä
vahvoja tai toisen kielen taito on vahvempi kuin toisen.

HAKUSANOJA:
-päiväkoti,päiväkodit,päiväkoteja
-venäjänkielinen,venäjän kieli,venäjänkielisiä
-kielikylpy,kelikylvyt,kielikylpyjä
-hoitopaikka,hoitopaikat,hoitopaikkoja